Phòng ban chuyên môn

Đài Truyền Thanh Huyện

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN BÌNH XUYÊN
 
Số điện thoại: 0211.3888.223
Email: tocongtacvien@gmail.com
 
1.     Trưởng Đài: Nguyễn Khả Hoàn
- Số điện thoại: 0948.335.858
- Email: hoannk2@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:
+ Phụ trách chung: chỉ đạo, giải quyết công việc liên quan đến công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình; Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng trong cơ quan.
+ Phụ trách chung Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Bình Xuyên.
 
 2. Phó Trưởng Đài: Đào Mai Oanh
- Email: oanhdaibx@gmail.com
- Lĩnh vực phụ trách: Biên tập chương trình phát thanh của Đài huyện, kiểm duyệt các trang địa phương và tin, bài cộng tác với Đài PT-TH Vĩnh Phúc, cùng Trưởng Đài bàn những biện pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; 
 - Phụ trách Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Bình Xuyên.
 
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài TT huyện:
* Chức năng:
- Đài Truyền thanh huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện.
- Đài Truyền thanh cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.
- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.
- Quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.
- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
- Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.
10/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
images (3)
images (4)
images (5)
images
Toan_canh_hoi_keo_song_1
C48A2156