Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Chi tiết: Content/UpLoads/FileUploads/csdl 01.pdf

Bài tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

Chi tiết: Content/UpLoads/FileUploads/csdl03(1).pdf

05/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)