Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 20/5/2020, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để xem xét và thông qua một số Tờ trình và Nghị quyết quan trọng. Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Thị Hằng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Đông – TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Minh Trung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Ngà – Phó Bí thư Huyện ủy.

 

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình, Nghị quyết, báo cáo như: Tờ trình về việc đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 (đợt 2); Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư công đợt 2 năm 2020; Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) của HĐND huyện; Tờ trình về việc đề nghị HĐND huyện cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu H ĐND huyện khóa XVIII đối với ông Nguyễn Nghĩa Hợp – Nguyên Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy do nghỉ thôi việc theo nguyện vọng để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội và chế độ theo các Nghị quyết số 31, 37 của HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả cho thôi làm đại biểu HĐND khóa XVIII đối với ông Nguyễn Nghĩa Hợp; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Sái Công Bàng – Nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện do chuyển công tác; Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa VIII đối với ông Sái Công Bàng; Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Anh Toàn – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Xuyên; Dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVIII. Với số phiếu đồng ý 25/27 đại biểu triệu tập (2 đại biểu vắng có lý do), chiếm tỷ lệ trên 92%, ông Vũ Anh Toàn đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XVIII.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu ủy viên UBND huyện khóa XVIII

 

100% các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.  

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Duy Thiêm – Phó Chủ tịch HĐND huyện cho rằng: Việc thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 với 100% ý kiến tán thành thể hiện ý chí thống nhất của các đại biểu HĐND huyện, là cơ sở pháp lý, động lực để các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí giao UBND huyện tập trung xây dựng kế hoạch, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết mà HĐND huyện đã thông qua đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện.

Nguyễn Hoan

 

21/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)