Thời sự tổng hợp

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Ngày 31/12/2019, Huyện ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Duy Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ngà - Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy.

 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

 

 

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019. Trong năm qua, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết Luận của Đảng từ Trung ương đến huyện và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hữu hiệu, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện trên tất cả các mặt công tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế của huyện duy trì và phát triển ổn định, văn hóa xã hội được phát huy tốt, quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị tiến hành chia tổ, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và từng cá nhân phát huy ưu điểm, nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm; Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, cùng đề ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo./.                                                                                                          

Nguyễn Hoan

 

01/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)