Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Tổng kết công tác cụm thi đua Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố năm 2019

Sáng ngày 12/11/2019, tại huyện Bình Xuyên, Cụm thi đua Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên; Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Hội nghị tổng kết công tác cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2019

 

Trong năm 2019, công tác thi đua khen thưởng của ngành đã được phòng văn hóa - thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao các huyện thành phố triển khai đồng bộ. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động, nhiều cơ chế chính sách đã được thực hiện có hiệu quả. Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phòng văn hóa thông tin các huyện thành phố bám sát chức năng nhiệm vụ, xây dựng, triển khai kế hoạch năm 2019 đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu triển khai các hoạt động tyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương. Tiêu biểu như hoạt động chào mừng 120 năm đô thị Vĩnh Yên, khai trương mùa Du lịch Tam Đảo 2019 và quảng bá Du lịch Tam Đảo tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội,… Tăng cường quản lý các lễ hội truyền thống, không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội tổ chức các hoạt động mê tín, dị đoan. Thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra các hoạt ộng văn hóa, kinh doanh dịch vụ, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa huyện Bình Xuyên ước đạt 87%, thôn dân cư văn hóa đạt 90%; huyện Tam Đảo có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, thôn dân cư, tổ dân phố văn hóa đạt 77%; Huyện Lập Thạch gia đình văn hóa đạt 85%, thôn dân cư, tổ dân phố đạt văn hóa là 80%; Huyện Vĩnh Tường tỷ lệ đạt gia đình văn hóa là 88%, thôn dân cư, tổ dân phố văn hóa đạt 86%; Huyện Yên lạc tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%, thôn dân cư, tổ dân phố văn hóa 90%,… Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2020, Cụm thi đua các huyện, Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh và các Bộ, ngành liên quan phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kết quả mà Cụm thi đua khen thưởng của các Phòng Văn hóa - Thông tin đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các địa phương trong tỉnh cần làm tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thể dục, thể thao, công tác quản lý lễ hội. Tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành, đơn vị trong cụm. Đối với công tác thi đua khen thưởng, đồng chí đề nghị các huyện căn cứ vào các chỉ tiêu, tiêu chí theo từng lĩnh vực của đơn vị để đánh giá, nhận xét đảm bảo công khai và đúng đối tượng.

 

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng cụm thi đua năm 2020

 

Hội nghị đã bình xét, thống nhất đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch tặng cờ thi đua cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Xuyên; tặng Bằng khen cho Tập thể phòng là đơn vị huyện Tam Dương, 2 tập thể cấp xã và 1 cá nhân. Đề nghị Sở Văn hóa thể thao và du lịch khen thưởng cho 9 tập thể và 7 cá nhân. Đồng thời, bầu Phòng văn hóa - Thông tin huyện Vĩnh Tường làm Trưởng cụm thi đua năm 2020./.

 

Nguyễn Hoan

 

 

14/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)