Thời sự tổng hợp

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư

Sáng 5/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu 9 huyện, thành phố trong tỉnh nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 50, 52, Quy định 205 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bình Xuyên có các đồng chí: Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Duy Thiêm – UVBTV HU - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; các đồng chí UVBTV HU; UVBCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định 205, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 38, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những thông tin được truyền đạt tại hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng và Nhà nước đã xác định. Từ đó, chủ động triển khai thực hiện theo tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết 50, 52, Quy định 205, Chỉ thị 38 tại địa phương, đơn vị theo đúng Kế hoạch 156, ngày 18/10/2019 của BTV Tỉnh ủy.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động. Trong đó, cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, gắn việc thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, chỉ thị này trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Mai Oanh

06/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)