Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Hội nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Xuyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 14/10/2019, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác mặt trận 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Hiệp thương cử bổ sung ủy viên ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Đỗ Quang Hà - UVBTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Xuyên, nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

 9 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức hành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong huyện phát động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng 29 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo,... Vận động nhân dân 3 xã Tam Hợp, Đạo Đức và Sơn Lôi ủng hộ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải ở khu dân cư với tổng chiều dài hơn 2km,… Tổ chức thành công Đại hội MTTQ huyện lần thứ IX, hiệp thương cử 53 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

 

 

Hiệp thương cử bổ sung 2 đồng chí ủy viên ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Trong thời gian tới, Ban Thường trực UB MTTQ huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Hội nghị cũng đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Thông qua dự thảo Quy chế của Ủy ban MTTQ huyện; Thông qua báo cáo thu, chi quỹ “Vì người nghèo” năm 2019; Hiệp thương cử bổ sung 2 đồng chí ủy viên ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

 

Nguyễn Hoan

 

15/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)