Thời sự tổng hợp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn làm việc với UBND huyện Bình Xuyên

Sáng 8/11, đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Bình Xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, 10 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 29,39%, so với cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 42.000 tấn, tăng 2,77% so cùng thời điểm năm 2017. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.361 tỷ đồng, vượt dự toán năm hơn 69%. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, địa phương đã hoàn thành công tác thi công, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng 22 dự án; triển khai thi công xây dựng 12 dự án và khởi công 2 dự án. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, huyện Bình Xuyên vẫn còn hạn chế trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề; việc giải quyết tồn tại của một số dự án trong công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác giải quyết đất dịch vụ ở một số xã chậm so với yêu cầu. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo huyện Bình Xuyên đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng khung đô thị để sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020; cấp kinh phí để huyện hoàn trả quỹ phát triển đất khoản vay còn nợ và các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc; chuyển cấp phát số tiền tạm ứng thực hiện dự án đất dịch vụ Đồng Cang, Cầu Cà, thị trấn Hương Canh. Chỉ đạo Cục thuế tỉnh giao số thu trên địa bàn phản ánh qua kho bạc nhà nước huyện để thể hiện đúng số thu ngân sách của huyện; có chủ trương đầu tư dự án nhà lớp học trường tiểu học Hương Sơn.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được về KT-XH của huyện Bình Xuyên. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện tiếp tục bám sát công tác chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh trong phát triển công nghiệp để tạo nền tảng vững chắc sớm đưa Bình Xuyên trở thành đô thị loại IV. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung rà soát hệ thống trường lớp và xây dựng kế hoạch đề xuất với tỉnh trong việc thực hiện sắp xếp lại các trường học theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng với đó, quan tâm phát triển văn hóa truyền thống, trong đó chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể kéo song Hương Canh vừa được Unesco công nhận, hướng các sản phẩm, di tích vào phục vụ du lịch; làm tốt công tác chăm lo xây dựng đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

 

Vinhphuc.gov.vn

 

  

 

09/11/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)