Thời sự tổng hợp

HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện cơ chế, chính sách và qui định trong công tác đào tạo nghề cho lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay

Sáng ngày 30/10/2018, Đoàn giám sát HĐND huyện Bình Xuyên do đồng chí Nguyễn Duy Thiêm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện cơ chế, chính sách và qui định trong công tác đào tạo nghề cho lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay. Cùng dự buổi giám sát có các đồng chí: Trần Thị Hằng, HUV - PCT HĐND; Nguyễn Thị Hồng Nhung, UVBTV HU - PCT UBND huyện; Trần An, UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Diệp Văn Tư, HUV - Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, trường học liên quan đến công tác đào tạo và giải quyết việc làm.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát.

  

Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng dân số 127.547 người, số người nằm trong độ tuổi lao động là 78.121 người, chiếm 61,2%; số người có việc làm thường xuyên là 73.433 người, chiếm 93,9% số người trong độ tuổi lao động. Số người lao động qua đào tạo là 56.247 người, chiếm 76,5% so với người lao động có việc làm. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2020 và các quyết định hướng dẫn thực hiện đã được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, huy động được cả hệ thống chính trị và thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền về đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai kịp thời, rộng rãi tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là lao động nông thôn về vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Qua thống kê, từ năm 2016 đến 30/6/2018 số lao động được đào tạo nghề là 5.968/9.257 người chiếm 64,4%, trong đó: năm 2016 đào tạo được 1.766 người, 2017 được 2.453 người, 6 tháng đầu năm 2018 được 1.749 người, tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm sau đào tạo nghề đạt 100%. Số người thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, người gia đình bị thu hồi đất trên địa bàn huyện tham gia học nghề theo Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh là 5.101 người. Từ 2016 đến 30/6/2018 toàn huyện có 393 người đi xuất khẩu lao động tập chung ở các nước như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc; giải quyết việc làm tập chung trong nước được 6.406 lượt người; thẩm định hồ sơ hỗ trợ học nghề cho 35 đối tượng với tổng số tiền 61 triệu đồng… Công tác truyền nghề tại các làng nghề từng bước đáp ứng nhu cầu học nghề của ngưởi lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm công tác phân luồng ở các trường THPT, THCS qua bồi dưỡng đã hoàn thành tốt vai trò tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh; số lao động được giải quyết việc làm hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 – 2020; cơ cấu lao động có sự chuyển biến tích cực, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo quy định của Luật việc làm và hướng dẫn của Bộ lao động TB&XH…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi với các cơ quan liên quan về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý nhà nước về hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện trong thời gian qua nói chung và với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX cấp huyện nói riêng; nguyên nhân và những khó khăn trong việc hỗ trợ, cho vay vốn đối với người lao động đi xuất khẩu lao động, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới…

 Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Duy Thiêm - UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả về công tác quản lý nhà nước của UBND huyện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và phối hợp thực hiện trong công tác tuyên truyền một cách thường xuyên; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã, thị trấn điều tra cung cầu lao động đảm bảo kết quả sát thực; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động trong cả giai đoạn, hàng năm đảm bảo tính khả thi; quan tâm đến công tác đào tạo nghề sơ cấp và dưới 03 tháng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật trong độ tuổi lao động; định hướng, tư vấn và đào tạo nghề phục vụ cho du lịch, nhà hàng; nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong việc tư vấn xuất khẩu lao động đi nước ngoài; chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan, UBND các xã tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận các nguồn vốn tín dụng tại địa phương theo quy định; tăng cường tập huấn cho cán bộ làm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cấp xã, thị trấn; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật, các cơ chế, chính sách của tỉnh./.                            

 

Nguyên Vũ 

31/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)