Thời sự tổng hợp

Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Ngày 4.7.2018, Thường trực HĐND huyện Bình Xuyên giám sát về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm - Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên giám sát.

 

 

Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm- UVBTV- Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị giám sát.

 

Theo báo cáo của UBND huyện. Trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện, cử tri trong huyện đã có ý kiến, kiến nghị đối với 65 vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, thủy lợi, Tài nguyên môi trường, Giao thông, xây dựng, GPMB, hạ tầng, đất dịch vụ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,  Lao động -TBXH, Y tế, Văn hóa. Các nội dung cử tri quan tâm trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn giải quyết. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri đúng với thực tế, tuy nhiên một số kiến nghị phản ánh còn chung chung, không nêu vấn đề, địa chỉ cụ thể gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình giải quyết. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh mà UBND huyện chỉ có nhiệm vụ tiếp thu để đề xuất, kiến nghị như các kiến nghị về xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp kênh mương thủy lợi, đường giao thông liên huyện, liên tỉnh…một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách cần phải có thời gian xây dựng kế hoạch, lộ trình; nhiều nội dung liên quan đến tăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cần phải có nguồn lực, xem xét về chủ trương, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khả năng ngân sách, cân đối nguồn vốn, hoặc đang trong lộ trình triển khai thực hiện, do vậy tỷ lệ kiến nghị giải quyết xong đạt chưa cao. Tính đến thời điểm hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin xong đối với 27 kiến nghị (41%) và đang tiếp tục giải quyết đối với 38 kiến nghị của cử tri.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung kết quả giải quyết, trả lời cử tri của UBND huyện đã thể hiện trong báo cáo; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện.

                Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Duy Thiêm - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã nêu rõ: UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập, những vấn đề cần trao đổi, thống nhất để đề ra hướng khắc phục tốt hơn trong thời gian tới như. Trong báo cáo kết quả phục vụ cho việc giám sát cần phân loại theo thẩm quyền giải quyết và kết quả giải quyết cụ thể đối với mỗi cấp, thẩm quyền giải quyết; trong báo cáo ngoài nêu những kết quả cần phải nêu cả hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ trên đồng chí cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục cập nhật, bổ sung, làm rõ những ý kiến đang tiếp tục giải quyết, tiến độ giải quyết để phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri từ ngày 9-11/11/2018.

                                                                                                                                     

 Thùy Khánh

 

 

 

12/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)