Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Nông dân Bình Xuyên phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân huyện Bình Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên nắm rõ vai trò, vị trí nòng cốt và trách nhiệm của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

Với phương châm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư, vận động nông dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến các mô hình, cách làm hay của các xã, thôn thông qua các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, tham quan... Nhờ đó, trong 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2018, nông dân huyện Bình Xuyên đã đóng góp gần 7,7 tỷ đồng, 25.740 ngày công lao động và hiến 43.340m2 đất các loại để xây dựng đường giao thông và các công trình an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào hoàn thành xây dựng nông thôn mới thứ 2 của tỉnh. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân giữ gìn bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; tổ chức 12 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức về nước công tác an toàn vệ sinh lao động cho 636 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức hội nghị tọa đàm đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 4.000 lượt người. Hàng năm thu hút từ 80-95% hộ nông dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa, làng văn hóa.

Để góp phần nâng cao các tiêu chí: Thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, các cấp Hội đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Trong 5 năm, toàn huyện đã có trên 37.000 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, 72% trong số đó đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi và tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động. Hằng năm, các cấp Hội đã tổ chức được từ 50-60 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng vật nuôi cho hàng nghìn lượt hội viên; cung ứng 1.526 tấn phân bón trả chậm, trên 2.300 kg thóc giống cho nông dân. Bên cạnh đó, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển kinh tế.  Đến nay, tổng dư nợ do Hội nông dân nhận ủy thác trên 83 tỷ đồng, cho 3.437 lượt hội viên vay vốn.

Thời gian tới, các cấp Hội nông dân huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động, hướng dẫn nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác, nâng cao hiệu quả các nguồn vốn, dự án hỗ trợ nông dân; khuyến khích hội viên đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tích cực vận động  nông dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; thực hiện dồn thửa, đổi ruộng, tích tụ ruộng đất và đóng góp công sức, tiền của để xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần xây dựng nền nông nghiệp an toàn, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển theo hướng bền vững.  

 

 

            Nguồn: Vinhphuc.gov.vn

10/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)