Thời sự tổng hợp

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018

Sáng 4/7/2018, huyện Bình Xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 cho 180 học viên là Trưởng các phòng, ban chuyên môn, cán bộ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết đơn thuộc các phòng, ban của huyện; Chủ tịch UBND, cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, kế toán các trường mầm non, tiểu học và THCS trên toàn huyện.

 

Lớp bồi dưỡng với sự tham gia của 180 học viên

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UVBTV, PCT UBND huyện.

Đ.c Nguyễn Thị Hồng Nhung - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo lớp học

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên Thanh tra tỉnh truyền đạt nội dung các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Thông tư 06/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình tiếp công dân, kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, nội dung cơ bản của Luật tố cáo, thông tư 06/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo; Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp dân; quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và quy trình giải quyết tố cáo… Từ đó phân loại theo nội dung đơn và xác định đơn đủ điều kiện xử lý, loại bỏ đơn không đủ điều kiện xử lý để giải quyết một cách chính xác các loại đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị; Phục vụ công tác quản lý, theo dõi lập báo cáo đầy đủ số lượng đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị tiếp nhận từ tất cả các nguồn. 

 

Đ.c Tạ  Hùng Sơn -Trưởng phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh truyền đạt một số nội dung tại lớp bồi dưỡng

Tại lớp học, các học viên còn được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham tham nhũng, bao gồm các vấn đề như: Phòng ngừa tham nhũng, phát hiện tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng.
Qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho các học viên nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.
 
Nguyên Vũ  
05/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)