Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội LHPN huyện Bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập Quốc tế” năm 2018

Sáng ngày 8/6/2018, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2018 cho 150 học viên là Chủ tịch, phó Chủ tịch, BCH, chi hội trưởng phụ nữ các xã, TT, chi hội trưởng phụ nữ BCH Quân sự, Công an huyện.

 

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Quan điểm, chủ trương, giải pháp hội nhập quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh; Phổ biến Luật vệ sinh ATTP, Luật BHXH, Luật bảo vệ môi trường và Luật biển Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên hiểu được những vấn đề chung nhất của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, góp phần tích cực vào việc giáo dục và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay.

 

                                                                                                                                   Thùy Khánh

08/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)