Thời sự tổng hợp

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ 23, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 28/12/2017, Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23, khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để thông qua dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Thông báo dự thảo chương trình hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 khóa XIX

 

Trong năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tính theo giá thực tế ước đạt trên 47.590 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng chiếm trên 91%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phương thức hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, được cử tri và nhân dân đánh giá cao,… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng lên. Công tác cán bộ được triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, cán bộ nữ, cán bộ trẻ được quan tâm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Trong năm, kết nạp mới 151 đảng viên. Tiến hành tiếp nhận 4 chi bộ về trực thuộc đảng bộ, thành lập mới 2 chi bộ, giải thể 2 chi bộ. Đến nay, Đảng bộ huyện có 68 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 5.300 đảng viên. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra thường xuyên đối với 542 đảng viên và 217 tổ chức cơ sở đảng, kiểm tra 16 tổ chức đảng và 26 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Đông - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh chỉ đạo của Đảng trong năm 2017. Đồng chí cũng phân tích làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện triển khai thực hiện tốt các biện pháp để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018; Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng TSVM, chú trọng công tác kết nạp đảng viên, kiểm tra giám sát của Đảng; duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII); lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
 
Nguyễn Hoan
28/12/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images