Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Bình Xuyên tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ trên địa bàn huyện và sơ kết việc thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 6/10/2017, Huyện ủy Bình Xuyên tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Dũng - TUV, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận, đại diện các Ban xây dựng Đảng và văn phòng Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược cán bộ, những năm qua Huyện ủy Bình Xuyên đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng tổ chức cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực. Ban chấp hành Đảng bộ huyện hiện có 38 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn tiến sỹ 1 đồng chí, thạc sỹ 4 đồng chí, đại học cao đẳng là 33 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân là 30 đồng chí, trung cấp 8 đồng chí. Tổng số cán bộ, công chức viên chức trong toàn huyện là 2.033 đồng chí. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 247 người, ở cấp thôn là 1.649 người. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có ý thức rèn luyện, nâng cao năng lực, gần gũi với quần chúng nhân dân.  

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy được triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, nhận thức của cán bộ, công chức viên chức từ huyện đến cơ sở về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được nâng lên rõ rệt. Kết quả, Huyện ủy đã chỉ đạo sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy; sáp nhập Đài truyền thanh và Trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện; Chuyển nhiệm vụ của Trung tâm dân số KHHGĐ về Phòng y tế huyện; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công trên cơ sở nâng cấp Văn phòng 1 cửa của huyện. Kết quả, cấp huyện đã giảm được 3 đơn vị và tinh giản biên chế được 46 đồng chí, trong đó 43 đồng chí giáo viên nghỉ hưu. Cấp xã, đã xây dựng phương án bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cả 2 cấp xã, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo yêu cầu của Đề án 01. 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủi tịch HĐND huyện khẳng định: Những kết quả bước đầu trong thực hiện Chiến lược cán bộ trên địa bàn huyện và trong việc triển khai thực hiện Đề án 01 chính là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công công tác cán bộ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
Nguyễn Hoan
(Trung tâm VH – TT – TT huyện Bình Xuyên)
09/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images