Thời sự tổng hợp

Huyện Bình Xuyên phổ biến, quán triệt Luật Tố tụng hành chính

Sáng ngày 5/10/2017, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính cho các đồng chí là đại diện thường trực Hội đồng nhân dân; thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch, Phó chủ tịch, trưởng Công an, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính 

 

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai một số điểm mới, những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính. Theo đó, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 có 23 chương, 372 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính,... Luật Tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính Quốc gia.

Qua hội nghị, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, báo cáo viên pháp luật, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Từ đó, giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ, toàn diện những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính, trách nhiệm cũng như sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thi hành nhằm đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
 
Nguyễn Hoan (Trung tâm VH - TT - TT huyện Bình Xuyên)
06/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images