Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Bình Xuyên học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Sáng ngày 17/7/2017, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII; Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 08, Kết luận số 10 của Bộ Chính trị cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện; cán bộ, đảng viên các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, khối Dân vận huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy các chi, đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 13 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Huyện ủy Bình Xuyên học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kêt luận của ĐảngTới dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Đông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Ngọc Phi – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Hồng Hải - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Trong đó, tập trung vào 3 Nghị quyết chuyên đề về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Chỉ thị số 12 - CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 08 - NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Kết luận số 10- KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nắm chắc, hiểu sâu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Đồng chí Phạm Hồng Hải - Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 5 khóa XII


Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết. Đồng thời, quán triệt các chi, Đảng bộ triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên.
 

Nguyễn Hoan
(Đài TT Bình Xuyên)

17/07/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images
anh Binh Xuyen 4