Thời sự tổng hợp

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Xuyên"

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bình Xuyên"

 

 

 

Thống tin chi tiết trong file đính kèm sau: Lấy ý kiến nhân dân

20/06/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images