Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII: Kiện toàn các chức danh chủ chốt UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/09/2020

Sáng ngày 7/9/2020, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 19 để kiện toàn chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, thô...