Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/04/2019

Sáng ngày 8/4/2019, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) để thông qua Nghi quyết về việc thành lập thị trấn Đạo Đức và thị trấn Bá Hiến thuộ...

Tin kinh tế

Kênh dẫn vốn hiệu quả của Agribank Bình Xuyên 23/04/2019

Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, tuy nhiên, chương trình tín dụng ủy thác thông qua hoạt động của Tổ Tiết kiệm & Vay vốn (TTK&VV) giữa Agribank Vĩnh Phúc và Hội Nông dân tỉnh đ...