Tin Văn hóa - Xã hội

Bình Xuyên xây dựng văn hóa, văn minh đô thị 07/06/2019

Trong lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2020, cùng với phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, Bình Xuyên đã và đang tập trung xây dựng nếp sống văn minh, bước đầu đạt được nhiều kết qu...

Thời sự tổng hợp

UBND huyện Bình Xuyên triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 13/06/2019

Sáng ngày 12/6/2019, UBND huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và thông...

Tin kinh tế