Thời sự tổng hợp

UBND huyện họp thường kỳ tháng 9 năm 2021 13/09/2021

Ngày 13/9/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021....

Tin kinh tế

Hiệu quả mô hình trồng cây Măng tây xanh trên địa bàn huyện 13/07/2021

Bình Xuyên là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh. Cùng với việc phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, sản xuất nông nghiệp được huyện quan tâm chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh ứn...