Công khai Ngân sách Nhà nước

Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (14/03/2018)

Chi tiết tại :Quyết định V/v Công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018...

Phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2019 (01/01/2019)

Phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2019...

Dự toán ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên năm 2019 (01/01/2019)

Dự toán ngân sách nhà nước huyện Bình Xuyên năm 2019...

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Bình Xuyên (16/08/2018)

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Bình Xuyên...

  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
Liên kết website