Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016 (24/11/2016)

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016...

  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
Liên kết website