Thi đua khen thưởng

Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang Huyện Bình Xuyên năm 2017 (24/10/2018)

Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang Huyện Bình Xuyên năm 2017...

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm (02/09/2018)

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016 (24/11/2016)

Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016...

  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
Liên kết website