Thi đua khen thưởng

Quyết định khen thưởng năm 2018 (10/01/2019)

Quyết định khen thưởng năm 2018...

Quyết định vv khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018) (24/10/2018)

Quyết định vv khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình (2008-2018)...

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể . cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi cho công dân nhập ngũ năm 2018 (24/10/2018)

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể . cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn gọi cho công dân nhập ngũ năm 2018...

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2018 (24/10/2018)

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2018...

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác cựu thanh niên xung phong huyện Bình Xuyên ( giai đoạn 2013-2018) (24/10/2018)

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác cựu thanh niên xung phong huyện Bình Xuyên ( giai đoạn 2013-2018)...

Quyết định tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc cho các cá nhân thuộc huyện (24/10/2018)

Quyết định tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc cho các cá nhân thuộc huyện...

Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang Huyện Bình Xuyên năm 2017 (24/10/2018)

Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho các tập thể thuộc lực lượng vũ trang Huyện Bình Xuyên năm 2017...

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm (02/09/2018)

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
Liên kết website