Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm (02/09/2018)

Hướng dẫn tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng cuối năm...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (02/09/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018...

  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images
Liên kết website