Thi đua khen thưởng

Hướng dẫn một số nội dung công tác TĐKT trên địa bàn huyện BX năm 2019 (19/11/2019)

Hướng dẫn một số nội dung công tác TĐKT trên địa bàn huyện BX...

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (03/12/2018)

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019...

  • Video
  • Photo
IMG_0139 copy (1)
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
Liên kết website