Tuyển dụng

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (03/10/2018)

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018 (01/10/2018)

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018...

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (04/09/2018)

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

Thông báo triệu tập thi sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018 (04/09/2018)

Thông báo triệu tập thi sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (01/09/2018)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (01/09/2018)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images
Liên kết website