Tuyển dụng

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mần non năm 2018 (04/12/2018)

Mẫu hồ sơ thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mần non năm 2018...

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mần non năm 2018 (29/11/2018)

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mần non năm 2018...

Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018 (29/11/2018)

Kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018...

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyên viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2918 (20/11/2018)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyên viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2918...

V/v thẩm định kết quả thi tuyên viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bình Xuyên (20/11/2018)

V/v thẩm định kết quả thi tuyên viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Bình Xuyên...

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (03/10/2018)

Thông báo nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018 (01/10/2018)

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018...

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (04/09/2018)

Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

Thông báo triệu tập thi sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018 (04/09/2018)

Thông báo triệu tập thi sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018. (01/09/2018)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp khác huyện Bình Xuyên năm 2018....

  • Video
  • Photo
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
images
Liên kết website