Thời sự tổng hợp

Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (09/04/2019)

Sáng ngày 8/4/2019, HĐND huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) để thông qua Nghi quyết về việc thành lập thị trấn Đạo Đức và thị trấn Bá Hiến thuộc huyện Bình Xuyên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi - Phó Bí t...

Cụ thể hóa đường lối dân vận của Đảng ở Trung Mỹ (08/04/2019)

Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Trung Mỹ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhâ...

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Bình Xuyên bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (29/03/2019)

Sáng ngày 29/3, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu bổ sung quy hoạch đối với các chức danh ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 20...

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bình Xuyên, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Kỳ họp bất thường) (26/03/2019)

Sáng ngày 25/3/2019, Hội đồng nhân dân huyện Bình Xuyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh do Hội đồng nhân dân huyện bầu. Tới dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Kim Khải - T...

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa I, năm 2019 (26/03/2019)

Sáng 25/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2019 cho hơn 60 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện....

Bình Xuyên phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (18/03/2019)

Xác định việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã chú trọng công tác lãnh đạo v...

Đảng bộ xã Thiện Kế: Khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ (15/03/2019)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ là một trong những tồn tại, hạn chế được Đảng bộ xã Thiện Kế (Bình Xuyên) thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra cần khắc phục ngay sau quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Nghị quyế...

Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 39 –NQ/TW của Bộ chính trị (13/03/2019)

Sáng ngày 12/03/2019, tại hội trường UBND huyện, Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị cho các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện; Ban thường...

Đảng bộ xã Trung Mỹ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới (02/03/2019)

Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ,đảng viên, Đảng ủy xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) đã triển khai kế hoạch, giải p...

  • Video
  • Photo
chuẩn
Bản sao của Khối nghi thức rước kiệu Bác
IMG-1848
images (3)
images (4)
images (5)
Liên kết website