Tin kinh tế

Hiệu quả của Hợp tác xã Nông thôn mới Đại Phúc 11/12/2018

Sau hơn 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã Nông thôn mới Đại Phúc - thôn Đại Phúc 2, xã Đạo Đức đã có những hướng đi sáng tạo, nhạy bén, phù hợp với nền kinh tế thị trường, góp phần nâng...