Tin kinh tế

Kênh dẫn vốn hiệu quả của Agribank Bình Xuyên 23/04/2019

Mặc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, tuy nhiên, chương trình tín dụng ủy thác thông qua hoạt động của Tổ Tiết kiệm & Vay vốn (TTK&VV) giữa Agribank Vĩnh Phúc và Hội Nông dân tỉnh đ...