Tin kinh tế

Bình Xuyên: Năm 2019 thu hút 54 dự án đầu tư mới 23/12/2019

Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng, quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên. Cùng với vị trí địa lý thuận lợi, vận dụng linh hoạt các cơ c...

Tin Văn hóa xã hội - Thể Thao